top of page
הילה לרנאו

לב השכונה 

בית חינוך קהילתי הפועל בספריה של בית הספר, בימים א-ה בין השעות 16:00-19:000, ובו ניתן ליצור, לשחק, לקבל עזרה בשיעורי בית, להיפגש עם חברים...   מוזמנים בשמחה

מייל: hilalernau@yahoo.com

טלפון: 058-7847840

בפייסבוק

bottom of page